Aanbod Muziekeducatie – en participatie

.

Ideeën voor muziekprojecten en aanbod op maat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als docent muziek en koordirigent heb ik vele jaren ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en volwassenen. Voor muziekprojecten kan ik putten uit een rijke bagage. Op deze pagina enkele projecten waar ik aan werk, en een impressie van een project op maat. Heb je belangstelling om me in te zetten voor een muziekproject, neem dan contact op voor de mogelijkheden. 

.

WATERBEATS: impressie van een project op maat

Voor een cultuurdag op een VO-school ontwikkelde ik de workshop WATERBEATS, componeren met water. Het thema van de cultuurdag was "verbinding": met de oude (vissers)cultuur van het dorp en met vreemde culturen. De workshop WATERBEATS verwijst zowel naar de oude visserscultuur, als naar het inheemse waterdrummen, zoals bijvoorbeeld op Vanuatu gebeurt.

Ter inspiratie bracht ik enkele video's mee van het waterdrummen en ook van de percussiegroep STOMP. Na een instructiefase, waarbij volop eea werd uitgeprobeerd, gingen de leerlingen zelfstandig en in groepjes aan de slag. Ik begeleidde hen intensief, want ze vonden het best lastig om de stap te maken van losse ideeën naar een compositie. De resultaten werden aan elkaar gepresenteerd. De beste compositie werd in de aula aan de school gepresenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele uitspraken van leerlingen uit de evaluatie:

Wat vond je leuk aan de workshop? "Lekker met muziek en water bezig, rommel maken mag", "Water enzo".
Wat heb je geleerd over componeren met water? "Dat het anders is dan normaal", "Dat er veel verschillende geluiden zijn", "Nieuwe geluiden", "Dat je muziek kan maken met water". Wat vind je het beste aan jullie muziekstuk? Waar ben je trots op? "Samenwerking met verschillende geluiden", "Meerdere tonen". Op welke manier heeft de begeleiding van Grady jou en ook je groepje geholpen? "Gewoon aan het werk zetten en begeleiden", "Technieken laten zien", "Meer creativiteit", "Met het bedenken", "Teamwork", "Door aanwijzingen te geven", "Het opbouwen van ons muziekstuk", "Voor inspiratie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbeats - Componeren met Water: op de CHE

De workshop "Componeren met Water" gaf ik in een verkorte vorm aan 2 groepjes 3e jaars PABO-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. In 50 minuten kregen ze een korte uitleg en demonstratie, overzichtelijke instructie op het whiteboard, tijd om te experimenteren en te componeren in groepjes en presenteerden ze de resultaten aan elkaar. Ze waren bijzonder positief over de heldere opbouw en de verhouding tussen begeleiding en vrij zelf aan de slag zijn. Een groot aantal gaf aan dit zelf te gaan doen op hun stageschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Componeerprojecten in variaties

Componeren is een activiteit voor iedereen. Met muzikaal materiaal aan de slag en je verbeelding gebruiken. Al experimenterend komen tot een compositie. Alleen of in een team. De mooie ervaringen die ik met een variatie aan componeerprojecten heb opgedaan in de muziekeducatie, deel ik graag met allerlei doelgroepen. Kinderen, jongeren, bedrijven, vriendinnengroepjes etc.

Zo zijn er allerlei mogelijkheden op verschillende niveaus. Je kunt bijvoorbeeld enkele eenvoudige maten in de break van een muziekstuk componeren. Of een ritmisch muziekstukje. Ik noemde al het componeren met water. Wat uitgebreider, maar ook goed te doen en met heel leuk resultaat zijn onderstaande voorbeelden:

Componeren bij een verhaal of een gedicht
Er wordt een verhaal of een gedicht in stukjes geknipt. Je gaat zelf of in een groepje aan de slag om bij dat stukje een muziekstukje te componeren. Uiteindelijk worden alle stukjes achter elkaar uitgevoerd. Ik begeleid je daarbij. Je werkt a.d.h.v. muzikale ingrediënten. zoals toonhoogte, klanksterkte, tempo en samenklank. Met herhaling, variatie, contrast, overgangen en accenten. Vaak zal eea intuitief ontstaan, maar je kunt ook bewust gaat spelen met de ingrediënten. De workshop is geschikt voor beginners en ervaren musici. En is er voor particulieren, muziekscholen, bedrijven e.d.

Songwriting
Je eigen lied componeren is heel goed intuitief mogelijk, met wat aanwijzingen op het gebied van vorm en muzikale "trucjes". Wil je meer bewust bezig zijn, dan gaan we ook aan de slag met akkoordschema's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog twee manieren van componeren bij een verhaal: componeren van muziek bij een zelfgemaakt 3-delig storyboard (we zien het proces). En componeren bij een zelfgeschreven gedicht, met een zelf ontworpen stop-motionfilmpje, zodat een poëzieclip ontstaat (we zien en horen het resultaat). In dit geval twee voorbeelden uit het VO.

.

Collegeserie: Ontwerpen van een muzikale ontwerpopdracht met digitale technologie a.d.h.v. TPACK:
hoe maak je een goed doordachte ontwerpopdracht?

Voor studenten van de Opleidingen Docent Muziek aan de diverse Conservatoria en docenten muziek in het VO

Het componeren met digitale technologie is steeds vaker onderdeel van het curriculum van de muziekdocent in het VO. Om de technologie optimaal te kunnen inzetten en je doelstellingen te kunnen bereiken, is het belangrijk inzicht te hebben in didactische vraagstukken en leerinhoudelijke vraagstukken t.a.v. het inzetten van digitale technologie, in vraagstukken rond muzikale creativiteit met digitale technologie en in vraagstukken t.a.v. de culturele en technologische context. In het (gast)college, bedoeld voor studenten van de Opleidingen Docent Muziek aan de diverse Conservatoria en docenten muziek in het VO, wordt een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet. Aan de hand hiervan ontwerpen studenten/deelnemers zelf een compositie-opdracht, met gefundeerde inhoudelijke en didactische keuzes. Het model TPACK is uitgangspunt voor het ontwerp, en geeft alle bovengenoemde ingrediënten een plek. Basis voor de collegeserie is mijn praktijkonderzoek en afstudeerscriptie voor de master Kunsteducatie (2014): Muziek = meer dan een mp3tje, waarin een theoretische verkenning en een empirisch onderzoek. Muziek is meer dan een mp3tje

De collegeserie bestaat uit 3 lessen van 2 uur:

Les 1:
Kennismaking met een aantal digitale tools voor compositie e.d. De studenten/deelnemers proberen een aantal programma’s uit. Kennismaking met theoretische kaders: een overzicht van de vraagstukken en het model TPACK: studenten/deelnemers oriënteren zich op welke kennis en inzichten er nodig zijn voor het ontwerpen van een doordachte compositie-opdracht met digitale technologie.

Les 2:
Een uitgebreide theoretische verkenning van didactische vraagstukken, leerinhoudelijke vraagstukken, vraagstukken rond muzikale creativiteit met digitale technologie en vraagstukken rond de culturele en technologische context.
Het uiteenzetten van de ontwerpopdracht.

Les 3:
De studenten/deelnemers presenteren hun ontwerpopdracht aan gastdocent en medestudenten/deelnemers en eventuele andere genodigden. De medestudenten bevragen het resultaat aan de hand van een speciaal lesplan voor het werken met digitale technologie bij muzikale ontwerpopdrachten.

Theoretische inhoud van de collegeserie:

. Info over digitale tools voor compositie
. Muzikale creativiteit en digitale technologie
. Compositie en digitale technologie
. Culturele context
. Het ontwerpen van een compositie-opdracht met digitale technologie: doel, vorm en inhoud en daaraan gekoppeld de keuze voor de digitale tool.
. Het begeleiden van een compositie-opdracht met digitale technologie: rol docent/leerling, het geven van feedback en aandachtspunten
. Het inbedden van de digitale technologie: Aanleren, plaats in het curriculum, logistiek

TPACK:

Technological, Pedagogical And Content Knowledge:
Een model om kennis over de technologie, de pedagogisch-didactische kant, de lesinhoud en haar onderlinge verbanden, inzichtelijk te maken. Hiermee kan bewust gebouwd worden aan een compositie-opdracht waarbij er een evenwichtige aandacht is voor al deze aspecten.

Kosten: vanaf 800, - euro voor een Conservatorium. Ca 120, - euro voor een muziekdocent. Inclusief materiaal.

Les 1 en 2 kunnen eventueel op dezelfde dag worden gegeven. Het is ook mogelijk om alleen de theorie te doen, in 1 les.

In ontwikkeling. Planning: de collegeserie wordt najaar 2020 aangeboden aan de Opleidingen Docent Muziek van de diverse conservatoria in Nederland. De bedoeling is dat ik zelf het gastcollege geef. Dat kan zowel in de reguliere opleiding, als in de vorm van nascholing.