ICC-trainer

.

Basisschooldocenten opleiden tot Intern Cultuur Coördinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne cultuurcoördinator
Een interne cultuurcoördinator in het PO is een speciaal opgeleide leerkracht, die zich bezighoudt met het vormgeven van het kunst - en cultuurbeleid in een school, i.s.m. team en directie. De aanstaande cultuurcoördinator wordt daarvoor toegerust in de ICC-training, zoals deze door het LKCA is ontwikkeld. Dit levert een erkend certificaat op, ook voor het lerarenregister (50 uur). 

Gezocht trainingsplaats
Ik zoek een instelling van waaruit ik de ICC-training als ZZP-er kan geven. Ik ben beschikbaar voor het komende seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer
Ik ben een gecertificeerd trainer voor Interne Cultuur Coördinatoren voor het primair onderwijs en Pabo-studenten. De training heb ik gevolgd bij het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst. 

. Om me verder toe te rusten volgde ik in 2016 - 2017 ICC - trainingsbijeenkomsten van Collage - Almere, en in 2018 van Kunst Centraal (provincie Utrecht).

. Vanaf 2019 verzorg ik bij Kunst Centraal zelf onderdelen van de training en werk daarvoor samen met de hoofdtrainster. Ik verzorg deelonderwerpen, leid gesprekken, geef informatie en reflecteer met de hoofdtrainster op de cursusbijeenkomsten. Mijn specialiteit is het begeleiden van de Persoonlijke Ontwikkelvraag (rollen & competenties van de ICC-er), i.s.m. het ontwikkelen van het Cultuurplan. 

. Ik bezoek regelmatig netwerkdagen voor ICC-trainers bij het LKCA, waarin ook inhoudelijke componenten voor wat betreft kunst- en cultuureducatie. Enkele keren heb ik bij het LKCA meegedacht over de invulling van zo'n netwerkdag, samen met andere ICC-trainers.

. Ook denk ik mee over de vernieuwing van de ICC-training en professionalisering van de trainers, in de ICC Leergemeenschap van het LKCA.

Zie verder mijn CV.

Inhoud
Een training in de opzet van het LKCA, bestaat uit ca 8 bijeenkomsten van ca 3 uur. De rode draad is het ontwikkelen van een Cultuurplan. Andere onderdelen zijn het definiëren van het begrip cultuur, visie-ontwikkeling, het creëren van draagvlak binnen de school, het inzicht krijgen in het begrip leerlijnen, veranderingsprocessen, het creatief proces, financiën en de rollen en competenties van de cultuurcoördinator. Een van de onderdelen is contact leggen met aanbieders. Ook presenteert de aanstaande Cultuurcoördinator het Cultuurplan aan team en directie. Een goede indruk van de inhoud van de training geeft het ICC-dossier van het LKCA: ICC dossier LKCA. Er wordt gewerkt met een diversiteit aan werkvormen.

De belasting is ca 50 uur: ca 8 bijeenkomsten van 3 uur en ca 3 uur werken aan opdrachten per bijeenkomst.