Art & Religion

Inleiding

Een belangrijk deel van de activiteiten van Studio Grady bevindt zich op het snijvlak van kunst(educatie) en religie. Dat is o.a. terug te vinden in sommige van mijn workshops, in mijn bestuursactiviteiten voor verschillende landelijke werkgroepen en bij opdrachtgevers. Op deze pagina een overzicht van de activiteiten. Heb je belangstelling om mij uit te nodigen voor een project met jouw doelgroep, neem dan contact op voor de mogelijkheden. 

Projecten

Projecten

. Educatief ontwerpen voor kunst in de kerk

. Educatief ontwerpen voor
  interdisciplinaire leergemeenschap
  kunst, filosofie en geloof

. Werken met Studenten Theologie

. Schilderworkshops rondom de Bijbel
  voor verschillende doelgroepen

. Projecten op maat

Klik hier voor meer informatie
over deze projecten >>

20230305_162817

Werken in organisaties

schuren en scheppen (28)

Platform Kerk & Kunst

Stichting Platform Kerk & Kunst is een landelijke, oecumenische expertise-groep die zich bezighoudt met de ondersteuning van de ontwikkeling van kunst in de kerk. O.a. d.m.v. symposia, exposities en inspiratiedagen.

Als bestuurslid houd ik me o.a. bezig met educatief ontwerpen voor Inspiratiedagen, het ontwerpen van lesbrieven voor PO en VO bij onze exposities, onderhoud ik de website en draag ik verder in algemene zin bij. Bij één van de symposia was ik dagvoorzitter. 

www.platformkerkenkunst.nl 

De Blauwe Koepel

Stichting De Blauwe Koepel is een christelijke leergemeenschap die vorming wil versterken door een integratie van kunst, filosofie en theologie, binnen en buiten het onderwijs. Daartoe organiseert zij o.a. conferenties, interactieve "Sessies", koepellessen (uitwisselen van lesideeën) en podcasts. 

Binnen De Blauwe Koepel draag ik als bestuurslid o.a. zorg voor de kunsteducatieve kant van onze activiteiten. Ik heb o.a. bijgedragen aan de conferenties met een interdisciplinaire workshop rondom de vraag: "wat is een wezenlijke ontmoeting?" en met een workshop Art Based Learning. Bij de eerste "Sessie" leidde ik een kunstgesprek a.d.h.v. de methode Visual Thinking Strategies (VTS) en leidde ik een reflectiegesprek bij gemaakte tekeningen. 

www.deblauwekoepel.nl

Schermafbeelding 2022-09-13 om 11.33.28

Schermafbeelding 2023-02-15 om 23.04.28

Arsprodeo

Arsprodeo is een christelijk kunstcollectief van ruim 30 professioneel werkende kunstenaars die kunst maken vanuit een christelijke identiteit. De laatste jaren organiseren we een reizende expositie (meest langs kerken) i.s.m. een hulporganisatie.

Na 6,5 jaar lid te zijn geweest van de stuurgroep, ben ik nu meer op de achtergrond ondersteunend. Ik houd o.a. de website bij. In het verleden heb ik bijgedragen aan het organiseren van exposities, het ontwikkelen van visie en missie en het ontwikkelen van Ontmoetingsdagen. Ik ben zelf als kunstenaar ook lid van het collectief. Op verschillende Ontmoetingsdagen droeg ik bij met een aandeel, zoals het leiden van een meditatief moment rond een kunstwerk en het geven van een presentatie rond de vraag: "wat is je drive als kunstenaar?"

www.arsprodeo.nl 

ArtWay

ArtWay publiceert op haar website informatie en artikelen op het snijvlak van kunst en religie. Zij verstuurt 2-wekelijks een zgn. Beeldmeditatie aan ca 2000 abonnees. In een Beeldmeditatie wordt een kunstwerk besproken vanuit een religieuze context. De kunstwerken beslaan de hele kunstgeschiedenis en komen van over de hele wereld.

Al enige jaren draag ik aan ArtWay bij met het schrijven van Beeldmeditaties en andere artikelen. Ook denk ik op de achtergrond mee en ondersteun ik de hoofdredacteur Marleen Hengelaar - Rookmaaker. Ik schreef o.a. Beeldmeditaties over het werk van Antony Gormley, Renzo Martens en Barnett Newman. Ik schreef o.a. een artikel over de vraag op welke manier de kerk bijdraagt aan onze culturele ontwikkeling en over de Pietà.

Kijk bij Publicaties & Media voor de Beeldmeditaties en artikelen >>

www.artway.eu

afb beeldmeditaties voor website

Kunst in de kerk in Huizen

20170623_202024

Kunst in de Kerk in Huizen

Verschillende jaren was ik lid en later coördinator van de kunst in de kerkgroep ("KIK") in de Oosterlichtkerk en in de Protestantse Gemeente Huizen. In die hoedanigheid organiseerde ik exposities, schilderworkshops, een festival, een film waarin verschillende generaties elkaar interviewden over God en gaf ik advies over kunst voor de vespers en diensten in de Stille Week. Het was een mooie ervaring om zo dicht op het gemeenteleven met kunst in de kerk bezig te zijn in een team. Na 7 jaar ben ik gestopt om meer ruimte te hebben voor verdere ontwikkeling.

Literatuurstudie - Scriptie

Literatuurstudie

Voor de master Kunsteducatie schreef ik in 2010 een literatuurstudie (scriptie) met als vraag op welke manier de Protestantse Kerk mensen in aanraking brengt met hedendaagse, religieuze, beeldende kunst. Het verschijnen van mijn scriptie viel samen met het ontstaan van Platform Kerk & Kunst en de kunstwebsite ArtWay en konden nog niet worden meegenomen. Wel neem ik allerlei andere visies mee en praktijkvoorbeelden die nog steeds actueel zijn.

Klik hier om de scriptie te lezen >> Hedendaagse religieuze beeldende kunst in de protestantse kerk in beeld

schermafbeelding-2016-12-24-om-06-01-08