Aanbod Interdisciplinaire Kunsteducatie

.

Meerdere kunstdisciplines komen samen in een project:
dubbele inspiratie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij interdisciplinaire kunsteducatie gaat het om het ontwerpen van kunsteducatieve projecten waarbij meerdere kunstdisciplines samengaan. Deelnemers aan de projecten worden breed geïnspireerd, wat een boeiend proces en frisse en verrassende resultaten oplevert. Ik heb verschillende projecten ontworpen en biedt deze en nieuwe aan voor verschillende doelgroepen. Onderwijskundig en kunsttheoretisch onderbouwd. Wanneer dat is gewenst werk ik samen met kunstenaars en/of kunstdocenten van verschillende disciplines.

.

Sound Dance

  • Workshop dans

Sound Dance is het integreren van klankimprovisatie en dansimprovisatie tot een kleine interdisciplinaire performance. Inspiratiebron en "partner" is de locatie. Een "Sound Dance" wordt in groepjes van maximaal 10 personen ontwikkeld en uitgevoerd en duurt een paar minuten.

Samen met dansdocent Sara Verbrugge heb ik tijdens mijn studie master Kunsteducatie het interdisciplinair kunsteducatief project Sound Dance ontwikkeld. Een format dat voor vele doelgroepen kan worden vormgegeven. Het format is mede ontwikkeld door danscollectief Project Sally.

De pilot is uitgevoerd door derdeklassers van het Vathorstcollege in Amersfoort (zie foto's n video). Na twee rondes toerusting, muziek en dans, en een toerusting op het gebied van interdisciplinair werken met klank en beweging, gingen de groepen zelf experimenteren, o.l.v. ervaren dans – en muziekdocenten. De resultaten werden gefilmd en op locatie uitgevoerd. 

Desgevraagd ontwikkel ik het format voor een specifieke doelgroep en een programma op maat. Leuk voor bijvoorbeeld muziekscholen en bedrijven.

 

 

Het boekje dat de leerlingen kregen: Sound Dance boekje lln

Uitspraken van deelnemers:

Wat is Sound Dance?
— Muziek en dans maken op een locatie, met de dingen die je hebt — Muziek maken met je lichaam en omgeving terwijl je danst — De combinatie van het maken van een dans via een locatie met je eigen muziek — Het bij elkaar komen van alles — Muziek maken met voorwerpen om je heen en daarop te dansen 
– Bewegingen maken zonder muziek, maar met de bewegingen maak je geluid — Bewegen op klank en klank op beweging 
– Bijzondere dans op een soort eigen gemaakte muziek — Supervet dansen & muziek maken
 — Dansen op muziek die je zelf maakt met je lichaam en spullen — Dansend geluid maken, geïnspireerd op je locatie — Een dans waar je muziek maakt met je dans — Muziek maken met je lichaam en omgeving terwijl je danst — Nieuw soort van kunst

Hoe maakte je een Sound Dance?
— We kozen eerst wat de locatie was,
 daarna kwam alles vanzelf — Zelf dingen bedenken en improviseren — Goed opletten en gewoon doen wat je wil — We begonnen met nadenken, wat we met de locatie konden doen, daarna gingen we daar muziek mee maken en toen vonden we dans wel moeilijk — Door het te proberen is het wel snel gelukt — Door de locatie te gebruiken kon je twee dingen samenvoegen — Het is goed gelukt omdat we goede hulp kregen 
– Samenwerken en iets leuks maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Interdisciplinaire Kunstverdiepende cursus "Bodylanguage"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de master Kunsteducatie heb ik een interdisciplinaire cursus kunstverdieping ontworpen voor beeldend kunstenaars. Thema: Bodylanguage. Het gaat om reflectief onderwijs. De cursus bestaat uit 12 uur, en is op drie dagen van vier uur gegeven. Er is een opbouw van sec het lichaam, in combinatie met een onderzoekende houding, naar duo’s, het lichaam en de omgeving en bijzondere lichamen. Kunstvormen die aan de orde komen zijn beeldende kunst in diverse disciplines, film, dans, theater, architectuur en muziek. Naast theorie, gesprek en reflectievragen, wordt de inhoud vertaald naar praktische opdrachten. Zo wordt lichamelijke interactie praktisch ervaren en wordt het onderwerp Pieta uitgewerkt in een eigen beeldend ontwerp. Aan het eind van de cursus presenteren de deelnemers aan de hand van een vragenlijst en een opdracht, hun persoonlijke opbrengst van de cursus. Deze cursus kan in verschillende vormen worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en wensen.

“Goed en hoog niveau. Vooral het aanbod en de reflectie naar ons als kunstenaars.”
“De systematiek van de cursus helpt eigen onderzoek op gang te brengen.”
“Kruisbestuiving, onverwachte verbanden, brede inspiratie.”
“Loskoppelen van zien/ervaren/vinden helpt als oefening om beter te observeren en dus beter te laten inspireren.”
“Het hele menszijn kan uitdrukkingsvorm zijn.”
“Waarnemen kunst leidt tot waarnemen eigen omgeving.”
“Het was een fijne cursus en Grady bracht het heel boeiend.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Muziek in de Verf!: Schilderen van Muziek

Schilderen van muziek brengt twee kunstvormen bij elkaar. De grote 20e eeuwse kunstenaar Kandinsky deed het al. Vanuit mijn achtergrond als docent muziek en mijn ervaring als beeldend kunstenaar, heb ik een workshop ontwikkeld waarbij de twee kunstvormen schilderen en muziek samenkomen. 

Je werkt abstract. Je vertaalt met kleur en vorm de sfeer, emotie en muzikale elementen (zoals melodische beweging, ritmische patronen, structuur en accenten) in de muziek. Deze kunnen beeldend, artistiek worden vertaald, op jouw persoonlijke manier. Je krijgt hier handvatten voor, maar ook voldoende vrijheid om er in je eigen stijl een geheel eigen werk van te maken. Er wordt toegewerkt naar een volwaardig artistiek product.

Muziek kan je creativiteit voor beeldend werken op gang brengen. Je zult verder bij het schilderen van muziek een specifieke artistieke, fysieke en emotionele betrokkenheid bij het schilderen ervaren; de muziek beïnvloedt je motoriek en emotie. Dit is, naast het muzikaal analytische en de algehele muzikale indruk, een van de lagen in het bewustzijn bij het schilderen op muziek en de beeldende vertaling van de muziek. Door deze activiteit worden ook je inzicht in de muziek en je luistervaardigheid vergroot. Dit kan bijdragen aan je luisterplezier.

Deze workshop is voor vele doelgroepen mogelijk, ervaring met beeldend werken mag, maar is niet persé noodzakelijk. De muziek wordt eerst ingeleid, zodat je verbeelding en je concentratie worden aangewakkerd, en er inzicht in de muziek ontstaat. En er is een inleiding hoe je een relatie kunt leggen tussen de muziek en het beeldend werk, oftewel hoe je de muziek beeldend kunt vertalen.

Kijk voor actuele gegevens over deze workshop bij: Workshop Muziek in de Verf, Informatie.

“Ik heb geleerd dat je de kwast ook anders kunt vasthouden en dat het mogelijk is in verschillende tempo’s te schilderen”.
“Bedankt Grady! Ik vond je aanpak positief stimulerend en je muziekkeuze verrassend”.
“Heerlijk vrij, zonder prestatiedwang op de muziek je kwast laten schrijven. Heerlijk verrassend, dank je wel”.
“Inspirerend Grady! Muziek en schilderen. Zeer positief, een aanrader voor alle schilderfanaten!
“Ik heb geleerd dat ik ook abstract kan schilderen”
“Ik heb veel geleerd met klanken te werken, kleur. Heel inspirerend was het”.

“Prettige workshop in een fijne werkruimte. Rustige en duidelijke uiteenzetting van het doel van de workshop. Begeleiding was ondersteunend en suggestief in de goede zin van het woord, het eigen proces werd in tact gelaten. Mooi om te ervaren wat muziek kan losmaken èn ontregelen :). Dank je wel voor een fijne middag!”

“Hele leuke workshop om te doen: ervaren wat muziek met je doet op het doek.
Grady daagt je uit om balans te zoeken tussen een idee uitwerken en spontaniteit ruimte te geven. Een vakvrouw!”

“Je hebt op een prettige manier gestuurd en begeleid. Ik vond dat je goede aanwijzingen hebt gegeven. Leuke workshop. Ieder kan er uithalen wat er voor hem/haar in zit, op ieders niveau”

 

 

 

 

 

 

 

Speciale versies

Painting Music
Samen met Gerdien van Delft gaf ik deze workshop op het internationale Christian Artists Seminar: "Painting Music". We werkten met een internationaal gezelschap van 8 deelnemers. De workshop was over 2 dagen verdeeld. 

Uitspraak van een deelnemer: "I felt so blessed in this "out of my comfortzone workshop!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderen op Klassiek
Op het NPO Radio 4 Hart & Ziel Festival, gaf ik de workshop onder de naam Schilderen op Klassiek, in verkorte versie aan 23 deelnemers, van 7 t/m 90 jaar. Er werd geschilderd bij live-muziek: harpist Nick Scholten speelde enkele keren de Impromptu Opus 86 van Gabriël Fauré. Iedereen kwam tot een mooi resultaat, en de reacties waren zonder uitzondering enthousiast. Ik werkte hiervoor samen met 2 assistenten en het productiebedrijf LUSTR. Zie hieronder een video-impressie.

Uitspraak van de productieleider van LUSTR: "Dank voor je mail. Heel goed om te lezen dat ook jullie dit als een succes hebben ervaren – wij zeker ook. De combinatie met Nick was inderdaad een juiste volgens mij. De goede voorbereiding ook in samenwerking met Nick was ook zeker te merken!"

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Beeldend Bezinnen met Muziek, Religieus

Bij de workshop “Beeldend Bezinnen met Muziek, Religieus” komen twee activiteiten samen: het Beeldend Bezinnen met een religieus thema en het Schilderen van Muziek.

Je laat je bij het schilderen inspireren door een religieus muziekstuk en daarbij passende Bijbeltekst en gedicht. Je verbeeldt zowel de inhoud als de muzikale elementen, sfeer en emotie in de muziek. Dit kan zowel een abstract als (semi)figuratief werk opleveren. We werken toe naar een volwaardig artistiek product.

Er wordt volop aandacht besteed aan het muziekstuk, en ook hoe je de muziek beeldend kunt vertalen, zodat je handvatten krijgt om naar aanleiding hiervan tot een schilderij te komen. En er wordt ruim de tijd genomen om stil te staan bij de bijbehorende Bijbeltekst en gedicht. Er wordt gewerkt met een opbouw, vanuit een explorerende houding, die je eerst breed inspireert en je vervolgens op je eigen spoor brengt.

Deelnemers spraken als volgt over de muziek die zij in beelden vertaalden: “Ik hoor lichte tonen door het zware heen”, “Ik hoor koor afgewisseld met orkest”, “Ik hoor een doorlopende grondtoon”. Het gaf hen materiaal in handen voor het verbeelden van de teksten.

Deze workshop is een combinatie van een artistieke activiteit en een religieus verdiepende activiteit. Mogelijk ervaar je het als een soort meditatie met verf. Je zult zowel met hart en ziel, als lichamelijk en met je verstand betrokken worden bij het schilderen. Belangrijk aspect van deze workshop is ook het delen met elkaar van de ervaringen en de resultaten.

Deze workshop is interessant voor ervaren schilders. Maar ben je een beginner, dan ben je ook welkom, bijvoorbeeld interessant voor muziekmensen en mensen die eens op een andere manier met het geloof bezig willen zijn.

De workshop kan ook in een niet-religieuze variant worden verzorgd. Dan is de tekst bijvoorbeeld een gedicht, een stukje lieteratuur, een filosofische overpeinzing of een krantenbericht. En is er bijbehorende muziek.

Zie voor actuele informatie over deze workshop: Workshop Beeldend Bezinnen met Muziek, Religieus.

“Het was een goed uitgedachte workshop, wat echt een geheel is geworden”. “Door de muziek kwam ik uit mijn hoofd (schetsen tijdens muziek) en durfde ik vormen/kleuren op papier te zetten”. “Inspirerend! Fijn om echt op te bouwen”. “Prettige positieve/stimulerende grondhouding”. “Mag ik nog een keer?”

“Inspirerend om in zo’n structuur – stapsgewijs – beelden te noteren bij indrukken/Psalmwoorden & muziek”.

“Goed voorbereid en bij de uiteindelijke uitvoering prettige aanwijzingen om ook technisch verder te kunnen”

“Goed om zo bezig te zijn, rustgevend, “pas op de plaats”, terwijl je veel van elkaar leert en elkaar inspireert”.

"De workshop gaf me rust, zelfvertrouwen, omdat het stap-voor-stap ging. Er was ruimte en tijd genoeg om het echt een proces te laten zijn"

"Prachtig van opbouw". "Een ervaring die ik niet snel zal vergeten". "Heel plezierig en verrassend". "Voor herhaling vatbaar". "Ik vond het spannend, had ook wel momenten van ehhh, maar ben toch trots op m'n resultaat". Over het begeleiden: "dat doe je in echt mooi evenwicht en wijsheid". "Enerzijds je rust en warmte, maar ook je kracht". "Dat je ook op toegankelijke wijze mensen in beweging kan zetten om patronen te doorbreken"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee video-impressies van de Workshop Beeldend Bezinnen met Muziek, Religieus. Links het thema Stilte, met muziek van Arvo Pärt: "Silentium". Rechts het thema Tijd, met muziek van Olivier Messiaen: deel VII uit "Quatuor pour la fin du temps". Iedere workshop heeft haar eigen muziek en thema. Op de langere termijn zal ik vaker eenzelfde thema gaan gebruiken. 

In deze video is een deelnemer aan de slag op de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky (1930). Naast haar de tekst met eigen gedachten en kernwoorden, en de beeldende notities die ze maakte van de muziek.