Aanbod Muziekeducatie – en participatie

.

Ideeën voor muziekprojecten en aanbod op maat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als docent muziek en koordirigent heb ik vele jaren ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en volwassenen. Voor muziekprojecten kan ik putten uit een rijke bagage. Op deze pagina enkele projecten waar ik aan werk, en een impressie van een project op maat. Heb je belangstelling om me in te zetten voor een muziekproject, neem dan contact op voor de mogelijkheden. 

.

WATERBEATS: impressie van een project op maat

Voor een cultuurdag op een VO-school ontwikkelde ik de workshop WATERBEATS, componeren met water. Het thema van de cultuurdag was "verbinding": met de oude (vissers)cultuur van het dorp en met vreemde culturen. De workshop WATERBEATS verwijst zowel naar de oude visserscultuur, als naar het inheemse waterdrummen, zoals bijvoorbeeld op Vanuatu gebeurt.

Ter inspiratie bracht ik enkele video's mee van het waterdrummen en ook van de percussiegroep STOMP. Na een instructiefase, waarbij volop eea werd uitgeprobeerd, gingen de leerlingen zelfstandig en in groepjes aan de slag. Ik begeleidde hen intensief, want ze vonden het best lastig om de stap te maken van losse ideeën naar een compositie. De resultaten werden aan elkaar gepresenteerd. De beste compositie werd in de aula aan de school gepresenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele uitspraken van leerlingen uit de evaluatie:

Wat vond je leuk aan de workshop? "Lekker met muziek en water bezig, rommel maken mag", "Water enzo".
Wat heb je geleerd over componeren met water? "Dat het anders is dan normaal", "Dat er veel verschillende geluiden zijn", "Nieuwe geluiden", "Dat je muziek kan maken met water". Wat vind je het beste aan jullie muziekstuk? Waar ben je trots op? "Samenwerking met verschillende geluiden", "Meerdere tonen". Op welke manier heeft de begeleiding van Grady jou en ook je groepje geholpen? "Gewoon aan het werk zetten en begeleiden", "Technieken laten zien", "Meer creativiteit", "Met het bedenken", "Teamwork", "Door aanwijzingen te geven", "Het opbouwen van ons muziekstuk", "Voor inspiratie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbeats - Componeren met Water: op de CHE

De workshop "Componeren met Water" gaf ik in een verkorte vorm aan 2 groepjes 3e jaars PABO-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. In 50 minuten kregen ze een korte uitleg en demonstratie, overzichtelijke instructie op het whiteboard, tijd om te experimenteren en te componeren in groepjes en presenteerden ze de resultaten aan elkaar. Ze waren bijzonder positief over de heldere opbouw en de verhouding tussen begeleiding en vrij zelf aan de slag zijn. Een groot aantal gaf aan dit zelf te gaan doen op hun stageschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Componeerprojecten in variaties

Componeren is een activiteit voor iedereen. Met muzikaal materiaal aan de slag en je verbeelding gebruiken. Al experimenterend komen tot een compositie. Alleen of in een team. De mooie ervaringen die ik met een variatie aan componeerprojecten heb opgedaan in de muziekeducatie, deel ik graag met allerlei doelgroepen. Kinderen, jongeren, bedrijven, vriendinnengroepjes etc.

Zo zijn er allerlei mogelijkheden op verschillende niveaus. Je kunt bijvoorbeeld enkele eenvoudige maten in de break van een muziekstuk componeren. Of een ritmisch muziekstukje. Ik noemde al het componeren met water. Wat uitgebreider, maar ook goed te doen en met heel leuk resultaat zijn onderstaande voorbeelden:

Componeren bij een verhaal of een gedicht
Er wordt een verhaal of een gedicht in stukjes geknipt. Je gaat zelf of in een groepje aan de slag om bij dat stukje een muziekstukje te componeren. Uiteindelijk worden alle stukjes achter elkaar uitgevoerd. Ik begeleid je daarbij. Je werkt a.d.h.v. muzikale ingrediënten. zoals toonhoogte, klanksterkte, tempo en samenklank. Met herhaling, variatie, contrast, overgangen en accenten. Vaak zal eea intuitief ontstaan, maar je kunt ook bewust gaat spelen met de ingrediënten. De workshop is geschikt voor beginners en ervaren musici. En is er voor particulieren, muziekscholen, bedrijven e.d.

Songwriting
Je eigen lied componeren is heel goed intuitief mogelijk, met wat aanwijzingen op het gebied van vorm en muzikale "trucjes". Wil je meer bewust bezig zijn, dan gaan we ook aan de slag met akkoordschema's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog twee manieren van componeren bij een verhaal: componeren van muziek bij een zelfgemaakt 3-delig storyboard (we zien het proces). En componeren bij een zelfgeschreven gedicht, met een zelf ontworpen stop-motionfilmpje, zodat een poëzieclip ontstaat (we zien en horen het resultaat). In dit geval twee voorbeelden uit het VO.

.