Grady & Arteducation

.

Kunsteducatie en Muziekeducatie
Beleving, Inspiratie, Exploreren, Creëren, Reflecteren

.

Al jaren zie ik hoe kinderen, jongeren en volwassenen tot ontplooiing komen door bezig te zijn met muziekopdrachten of kunsteducatie. Door het zelf creëren, maar ook door een persoonlijke relatie aan te gaan met bestaande muziek of kunst die ze zien of horen. Persoonlijke issues worden overstegen en hun wereldbeeld verrijkt. Daarbij speelt plezier een grote rol. Ik loop graag een eindje met je mee om iets van mijn passie door te geven, je iets moois te laten beleven en om je verder te helpen in je artistieke of kunsteducatieve ontwikkeling. Op jouw niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud
Ik ontwikkel projecten op het gebied van muziek en beeldende kunst. Onder het menu "Arteducation" vind je voorbeelden van deze projecten. En onder het menu "workshops" vind je voorbeelden van actuele workshops. Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor projecten op maat.

Doordat ik naast interdisciplinair kunsteducator ook kunstenaar ben, heb ik de bagage om verschillende kunstdisciplines bij elkaar te brengen in een project. En ik merk dat daardoor de verbeelding van de deelnemers een impuls krijgt en dat zij verfrist worden in hun artistieke werk. Dit levert soms ook een spannend proces op.

Mijn projecten zijn meestal een samengaan van kennis, inspiratie, creëren en reflecteren. Ik breng je graag verder, soms met het accent op beleving, een andere keer met het accent op artistieke en/of inhoudelijke groei. Hoe dan ook: ik zet je in beweging.

Methode
Om je ontvankelijk te maken voor een workshop of ander project, breng ik je in een “open leerhouding”. Je gaat je er veilig bij voelen om een stap te zetten in het onbekende. Zodat je werkelijk aan inspiratie, nieuwe kennis, creëren, delen en reflecteren toekomt. Belangrijke aspecten in mijn projecten, naast een goede sfeer en werkklimaat. Bij het ontwikkelproces staat het eigene van jou voorop. Ik sluit daar met input op aan. Feedback, theoretische input, inspiratie e.d., helpen jou verder. Maar ook het vrije experiment juich ik toe.

Voor het ontwerp van een project kijk ik goed naar de doelgroep en het doel. Is het gericht op kennis, op brede inspiratie, op artistieke groei, op beleving of een combinatie hiervan? In grotere groepen werk ik vaak met groepjes, waar de leerlingen of deelnemers samen werken aan een project. Zoals bijvoorbeeld bij Sound Dance (zie Interdisciplinaire Kunsteducatie), en componeren.

Inspiratie en Bronnen
Ik ben geïnspireerd door diverse bronnen. Zoals door het creatieve model en de opvattingen van Pamela Burnard. Zij stimuleert een rijke leeromgeving met een terughoudende, maar geen geheel teruggetreden rol voor de docent. Wat de leerlingen/deelnemers zelf meebrengen is belangrijk. Een andere inspiratiebron is de flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi, die balans tussen uitdaging en vaardigheid voorstaat.

Voor binnenschoolse kunst – en muziekeducatie is ook authentieke kunsteducatie in beeld: “Inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld van de leerlingen, relevantie van het leren buiten school, leren door complexe taaksituaties en onderlinge communicatie en samenwerking tussen leerlingen” (Folkert Haanstra).  Voor de binnenschoolse kunst – en muziekeducatie sluit ik aan bij de actualiteit en heb dan ook oog voor 21ste eeuwse vaardigheden, de creatieve cyclus (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren, hierbij voortdurend reflecterend) en de kerndoelen van het SLO van de Kunstzinnige oriëntatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Inzoomend op Muziekeducatie

Muziekeducatie vindt op tal van manieren plaats. In het onderwijs maakt men veelal onderscheid tussen de domeinen luisteren, zingen, musiceren, bewegen op muziek, leren over muziek en componeren/improviseren. Mijn aanbod ontwikkelt zich voor zowel binnenschoolse - als buitenschoolse muziekeducatie. Ik leg mijn eigen accenten.

Het samen musiceren en daarbij zelf muziek bedenken, heeft mijn aandacht, net als het inzicht geven in muziek. Dit kan ook door praktische activiteiten. Ik werk graag met een breed aanbod aan muzikale stijlen, waarbij ook culturele diversiteit een rol speelt.

Specialisaties muziekeducatie
Componeren: Ik werk graag met componeren. Dat kan al in kleine vorm. Veelal combineer ik het met een buitenmuzikaal gegeven, zoals een verhaal of een schilderij. Maar een componeeropdracht kan ook puur binnenmuzikaal zijn. Componenten kunnen zijn: muzikale bouwstenen, vorm en structuur, muzikale parameters. Ik stimuleer leerlingen en deelnemers om te experimenteren.

Digitale technologie: Een hulpmiddel bij het muziek maken en componeren e.d. is in mijn ogen de digitale technologie. Dit is er in veel soorten. De technologie kan ook uitgangspunt zijn. Voor mijn studie master Kunsteducatie onderzocht ik het gebruik van digitale technologie bij componeren, met het accent op didactische vraagstukken. Voor het werken met digitale technologie hanteer ik het model TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge).

Interdisciplinair: Ik ben interdisciplinair geïnteresseerd in kunst en ontwerp voor mijn muziekonderwijs ook opdrachten die meerdere kunstdisciplines combineren. Bijvoorbeeld tekenen op muziek. Of bewegen op muziek. Of muziek ontwerpen bij een kunstwerk. Zie aanbod interdisciplinaire kunsteducatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee voorbeelden van een componeeropdracht in het VO: