Interdisciplinair Project

.

Projecten: Cathedral. Bounce, Alumni Project

 

 

Cathedral

Interdisciplinair multimedia project op de NDSM-werf in Amsterdam, i.s.m. Christine Breeveld. Voor de master Kunsteducatie ontwierpen we een video, performance en muziek. Christine "vangt" a.h.w. het videobeeld met een groot plastic doek op een wit vierkant bord. Ik bespeel de duimharp. Door de videoprojectie licht een doorzichtig corps op. Het project gaat over verwondering en Schepping. Een korte video en enkele foto's.

 

 

 

 

 

 

Bounce

Het tweede interdisciplinair artistiek project voor de master Kunsteducatie op de NDSM-werf in Amsterdam was Bounce. Centraal in dit multimediaproject stond een rode bal. Met een team van 4 personen, beeldend, dans, theater en muziek, ontwierpen we een ruimte en een route met video, absurdistische teksten en performance. Bezoekers begaven zich in de ruimte. Helaas geen video, alleen enkele foto's.

 

 

 

Alumni Project

Op een alumnidag van de master Kunsteducatie, op de NDSM-werf in Amsterdam, werkte ik samen met 3 mensen (beeldend, theater en muziek) aan een project. Uitgangspunt was het utopisch wereldbeeld en architectuurproject van kunstenaar Constant, "New Babylon", met ruimte voor de spelende mens (homo ludens) en de spelende kunstenaar. We bouwden onze eigen wereld met het oog op de ruimte die de kunstenaar en de kunst kunnen innemen. N.a.v. twee nissen die we tegenkwamen in de ruimte, ontstond het idee van een kijkdoos. We plaatsten een slang waardoor we uit het zicht, ons manifest inspraken, die mensen in het kijkgat konden horen. Alle deelnemers werden gefotografeerd, en werden zo van toeschouwer participant. Blokfluitmuziek leidde de "experience" voor elke persoon afzonderlijk in, trompetmuziek rondde het geheel af. Hierbij een aantal foto's uit de serie die van elke deelnemer is gemaakt. Ons manifest:"Wat denk jij? Lopend. Hier - sta je aan de zijlijn, Publiek. Toeschouwer... Niet op deze plek. Hier neem je deel. Bent participant"

 

hs1hs2hs3hs4hs12hs13hs10hs11