Privacy Verklaring

Privacyverklaring
STUDIO GRADY Art & Arteducation 2018

 

1. Wie ben ik?
STUDIO GRADY Art & Arteducation – KvK 67498450
Grady van den Bosch MEd
gradyvandenbosch@kpnmail.nl
Studio Grady is een “eenvrouwsbedrijf” en houdt zich bezig met kunst maken en kunsteducatie (projecten, workshops). Mijn beeldend werk en poĆ«zie worden geĆ«xposeerd en gepubliceerd. Mijn beeldend werk wordt ook verkocht. Projecten en workshops vinden plaats op daarvoor beschikbare locaties.

2. Waar heb ik je gegevens voor nodig?
Ik bewaar je voornaam (evt voorletters), achternaam en e-mailadres. Zodat ik contact met je kan opnemen als je wilt deelnemen aan een workshop, kunst van me wilt kopen, kunst of tekst van me wilt publiceren, me wilt inschakelen voor een project, of als je mijn nieuwsbrieven wilt ontvangen. Wil je een factuur ontvangen, dan verzamel ik ook je woonadresgegevens en evt. bedrijfsnaam. Wil je een terugbetaling, bijvoorbeeld wanneer een workshop niet doorgaat, dan verzamel ik je bankrekeningnummer. Je bankrekeningnummer is ook bij mij bekend als je de deelnamekosten van een workshop overmaakt, of de kosten voor een andere dienst. Wil je een andere dienst afnemen van STUDIO GRADY, dan heb ik mogelijk genoemde gegevens eveneens nodig. Mogelijk ook evt je telefoonnummer voor contact. (zie ook punt 13)
Foto’s en video: ik maak met jouw toestemming foto’s en evt. video van de activiteiten en resultaten van workshops en projecten, en plaats deze ter documentatie: om hier bekendheid aan te geven en over te informeren. Je kunt altijd bezwaar maken, media worden dan verwijderd. Wil je niet worden gefotografeerd of gefilmd, dan zorg ik dat je niet herkenbaar in beeld komt.

3, Wie ontvangen je persoonsgegevens?
Dat ben ik zelf. Voor de nieuwsbrieven geldt dat de service Mailchimp je naam en e-mailadres ook ontvangt. Zij hebben een eigen privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan anderen doorgegeven zonder jouw toestemming.

4. Hoelang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens zolang als je redelijkerwijs geinteresseerd zou kunnen zijn in de producten van STUDIO GRADY. Als er geen contact meer is, verwijder ik je gegevens na 5 jaar. Wanneer je je uitschrijft uit de nieuwsbrief, en we verder geen contact hebben, verwijder ik je gegevens na 1 jaar. Voor sommige gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals facturen.

5, Recht op inzage
Je kunt ten allen tijde vragen om inzage in de gegevens die ik van je bewaar.

6. Recht op rectificatie
Je kunt ten allen tijde vragen om je gegevens te corrigeren wanneer deze onjuist zijn.

7. Recht op wissen van de gegevens
Je kunt ten allen tijde vragen om je gegevens te wissen. Mits ik geen gerechtvaardigd doel heb om je gegevens te bewaren (zie ook punt 13) en mits ik niet te maken heb met een wettelijke bewaartermijn.

8. Recht op bezwaar maken
Je kunt ten allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

9. Recht op intrekken van de toestemming
Je kunt ten allen tijde je toestemming voor het verwerken van je gegeven intrekken. Let wel: dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienst die ik je lever. De dienst kan dan mogelijk geen doorgang vinden (zie ook punt 13).

10. Overdracht van je gegevens
Ik draag geen gegevens van je over aan derden, zonder jouw toestemming. Wanneer ik een andere nieuwsbriefservice ga gebruiken, draag ik in dat geval wel je gegevens over van de oude naar de nieuwe dienst. Binnen STUDIO GRADY kunnen je gegevens evt. worden verhuisd van een worddocument naar bijv. een excelbestand, dit blijft onder mijn beheer (zie ook punt 1 en 3).

11. Klachten
Je kunt ten allen tijde een klacht indienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wettelijk en contractueel
Wanneer er sprake is van een contractuele samenwerking verwerk ik je gegevens om een contract te kunnen samenstellen en een overeenkomst te kunnen sluiten. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer je me als ZZP-er wil inzetten voor diensten.

13. Heb jij ook plichten?
Wanneer je een workshop bij mij wilt volgen, een kunstwerk bij mij wilt kopen, me wilt inschakelen voor een project, iets van me wilt publiceren, of een andere dienst wilt afnemen van STUDIO GRADY, ben je verplicht om de gegevens die nodig zijn te verstrekken. Anders kan ik geen optimale dienst verlenen, zoals je adequaat informeren, een factuur opstellen en efficient communiceren met het oog op optimale samenwerking (zie ook punt 2).

14. Geautomatiseerde besluitvorming
Voor de diensten van STUDIO GRADY is geautomatiseerde besluitvorming niet aan de orde. Zo worden bijvoorbeeld geen kredietwaardigheidgegevens verzameld.