Workshop Pietà: verdieping, reflectie, ontwerpen, maken

.

Een Kunstverdiepende en Artistieke workshop ineen!

"Inhoudelijke input & Inspiratie: top!" - Renske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ce3a4808f95485c93560aa55b8e5671

Beschrijving

De workshop "Pietà, verdieping, reflectie, ontwerpen, maken" is een kunstverdiepende en artistieke workshop inéén, rondom het thema: Pietà. Een Pietà is een kunstwerk met als onderwerp moeder Maria met de dode Jezus. Meestal afgebeeld terwijl Maria Jezus op schoot in haar armen houdt. Pietà (Italiaans) betekent "compassie" of "piëteit".

De scène spreekt al eeuwenlang kunstenaars tot de verbeelding, maar gek genoeg staat deze niet expliciet in de Bijbel beschreven. Toch is het thema vaak verbeeld, met wellicht als bekendste voorbeeld de Pietà van Michelangelo uit 1498/1499. Het is een archetypisch beeld geworden, waar bijvoorbeeld ook hedendaagse nieuwsfoto's naar kunnen verwijzen.

Bij moderne verbeeldingen wordt soms op het thema gevarieerd; niet altijd meer Maria met Jezus, maar ook andere samenstellingen. Zo wordt de inhoud verbreed, maar verwijst het vaak qua emotie nog wel naar de klassieke Pietà.

Verbeeldingen van het thema Pietà kunnen tot inspiratie zijn voor hoe jij je werk als kunstenaar benadert en invult. De workshop is hiertoe opgebouwd uit drie elementen: kunstverdieping, reflectie en maken. Het maken hoeft zich niet te beperken tot tekenen of schilderen, maar het thema kan d.m.v. een scala aan beeldende disciplines worden verbeeld. Zie onderstaande info. De workshop is geschikt voor kunstenaars van verschillend niveau.

Kunstverdieping

Het bestuderen van verschillende historische en hedendaagse Pietà's.
Oude meesters, Michelangelo, Marc Mulders, Berlinde De Bruyckere en vele anderen. Op enkelen wordt uitvoeriger ingegaan. Verder wordt een veelheid aan Pietà's getoond, met een variëteit aan artistieke benadering en invulling, met o.a. aandacht voor verschillende houdingen. Het doel is niet een uitputtend historisch overzicht te geven, maar is vooral gericht op een brede artistieke inspiratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectie en Ontwerpen

Reflectie

De koppeling van de kunstverdieping aan het eigen kunstenaarschap: artistieke en reflectieve tools.

 

Ontwerpen

Je gaat schetsen met houtskool en werkt ideeën uit. Dit leidt tot 1 of meer ontwerpen. Gebleken is dat een ieder eigen betekenislagen ontdekt en beeldelementen en emoties op een geheel eigen manier vertaalt. Het wordt echt jouw eigen beeld.

 

Pietà maken

Het uitwerken van je ontwerp in een kunstwerk, je eigen Pietà. Dit kan een tekening, schilderij, object, installatie, video, foto, performance etc zijn. Je neemt hiervoor ruim voldoende materiaal mee, om verschillende kanten uit te kunnen. Iedere deelnemer maakt een persoonlijk proces door, waarbij bijvoorbeeld de één een afgerond werk maakt, en de ander enkele studies.

De begeleiding is individueel. Ik kijk naar wat het individuele proces nodig heeft, waar de deelnemer om vraagt, of waar het werk om vraagt en hoe het proces verloopt. Soms zijn er technische aanwijzingen, soms alleen een stimuleren om op de gekozen weg door te gaan. Ook afhankelijk van het niveau en de mate van zelfstandigheid van de kunstenaar. De hele opbouw van de workshop zorgt voor die bijzondere inhoudelijke en artistieke ervaring. Zie ook uitspraken van deelnemers elders op deze pagina.

Vervolg:
Voor verschillende deelnemers bleek de workshop pas het begin te zijn van hun werk rond het thema pietà. De workshop is een aanzet en kan inspireren tot een of zelfs een serie werken. Van één deelnemer kwam een werk dat voortkwam uit de workshop terecht in het Museum voor Religieuze kunst in Uden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond Pietà

Een beetje achtergrond over de Pietà:

De Pietà is eind 13e eeuw ontstaan in de Duitse streek Thüringen, als een scène die niet letterlijk in de Bijbel staat, gesitueerd tussen kruisafname, bewening van de dode Jezus en graflegging in. Men kreeg naast letterlijk verhalende afbeeldingen (narratie) behoefte aan afbeeldingen voor devotie, ook voor thuisgebruik. Tegelijkertijd kwam er meer aandacht voor Maria, o.a. voor haar lijden bij de dood van haar zoon. Er ontstonden verschillende afbeeldingen, waaronder de Pietà. De devotie betrof een samengaan van verleden (wat er werkelijk gebeurde) en heden (hoe men het lijden van Christus persoonlijk ervoer) en van fysiek en geestelijk (de dode Jezus "op de schoot van je ziel"). De eerste Pietà's vond men schokkend, men kende Maria alleen met haar kindje Jezus op schoot en zag haar nu ineens met haar grote, dode zoon. 

Bron: Video/lezing: The Pietà in Art - Em. Prof. Richard Harries

 

Inkijkje in de Workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraken van deelnemers over de workshop: "Uitgebreid stilstaan bij diverse Pieta's stemt tot reflectie/bezinning. Namelijk wat raakt je en wat wil je zelf verbeelden". "Gave ervaring om mee te nemen in mijn werkproces!" . "Zoeken naar essentie en emotie was het proces, het uiteindelijke resultaat is pas het begin". "Verrijkend". "Voorbereiding is goed, kennis is prima. Geld is goed besteed". "Je was liefdevol begeleidend. Je luisterde goed en was enthousiast". "Integer". "Heel bemoedigend en motiverend". "Het vraagt om meer..."

Ervaring van een deelnemer, wat betreft opbouw van de workshop:

"Het heeft me geholpen buiten mijn bestaande paden te denken, en nieuwe paden te bewandelen. De werkwijze nodigde uit tot spelen en proberen, zonder pretenties en verwachtingen. Dit heeft mij een vrijheid in werken gebracht, wat in het resultaat te zien is".

Resultaat: afbeelding rechts. Techniek: print met driehoeksjablonen en houtskooltekening. Thema: het lijden van de moeder. 

Ervaring van een deelnemer, wat betreft opbouw van de workshop:

"Het proces van nadenken, verdieping van het onderwerp pietà, medelijden, is goed om te doen voor je gaat schilderen. Tijdens het werken laat ik dat een beetje los en kijk meer wat mijn werk gaat doen, maar kom dan uiteindelijk weer bij de reflectie terug"

20190216_161037 4

Filmimpressie van de Workshop Pietà. 
Dit geeft een goed doorkijkje
naar de (kleur)rijke dag.

20180127_160353 kopie

 

Praktische Informatie

 

Materiaal: De deelnemers brengen hun eigen materialen mee, om een eigen Pietà te maken. Dit kunnen schildersbenodigdheden zijn, maar ook allerlei ander materiaal, bijvoorbeeld voor het maken van een object, installatie of collage. Misschien wel afval, of kleding, krantenpapier, ijzerdraad etc. Het is ook mogelijk om, tegen betaling, gebruik te maken van schildersbenodigdheden van de workshop. Geef dit aan bij je aanmelding (zie kosten).

Datum en tijd: Datum nog niet bekend. Van 10.00 - 17.00 uur. Met 's ochtends de verdieping en reflectie, en 's middags het schetsen en maken. Neem zelf een lunchpakket mee. Er is koffie/thee.

Locatie: Nog niet bekend

Kosten: Alleen eigen materiaal: 69,- euro. Dit is inclusief documentatie, schrijf- en schetsmateriaal, gebruik van schorten en onbeperkt koffie/thee met wat lekkers. 

Met gebruik van schildermateriaal (verf en 1 doek van 50 x 70 + gebruik van kwasten, sponsjes, plastic bordjes en waterbakjes): 84, - euro . Dit graag bij aanmelding aangeven.

Je maakt het bedrag over naar: Grady van den Bosch, NL 52 RABO 0397738889, o.v.v. workshop pieta (+ datum). Desgewenst stuur ik een factuur.

Aantal deelnemers: Minimaal 3, maximaal 5 deelnemers.

Opgeven: Uiterlijk (volgt), bij gradyvandenbosch@kpnmail.nl. Je aanmelding is definitief als het deelnamebedrag is ontvangen.

 

NB: Je kunt me ook uitnodigen de workshop bij jou in de buurt te geven.