Kunst & Kerk

.

Kunst & Kerk
Liturgische toepassingen, exposities en kunstzinnige activiteiten. Symposia en ontmoetingsdagen. 
Advies, Organisatie, Projectleiding en Redactiewerk.

Een passie van mij is hedendaagse kunst in de kerk en ook de relatie kunst en geloof. Ik ben al meer dan 10 jaar actief in verschillende werkgroepen. Hierdoor heb ik een groot netwerk ontwikkeld van bestuurders en kunstenaars op dit gebied.  Zo was ik o.a. 3 jaar coördinator van de werkgroep Kunst in de Kerk van de Oosterlichtkerk in Huizen (7 jaar lid). En ook van de interkerkelijke werkgroep Kunst in de Kerk van de Protestantse Gemeente Huizen. Op dit moment ben ik lid van de werkgroep van landelijk, christelijk kunstcollectief ArsProDeo. Ben ik lid van bestuur van de landelijke Stichting Platform Kerk & Kunst. En ben ik redacteur voor de kunstwebsite ArtWay. Op deze pagina meer over deze activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst hoort in de kerk, de liturgie loopt over van literatuur, poëzie, muziek, liturgische objecten etc. Het gebruik van beeldende kunst is in de protestantse kerk jarenlang niet gangbaar geweest, maar krijgt de laatste jaren weer meer een plek. Ik juich dat toe. Mijn ervaring is dat daardoor meer zintuigen worden aangesproken en zo de geloofsbeleving kan worden verdiept. Ook hebben kunstenaars zich vaak tot in detail verdiept in een bijbelgedeelte of geloofsaspect en kunnen het geloofsleven en gemeenteleven hiermee verrijken. Hierbij zijn alle mogelijke beeldende disciplines wenselijk: schilderijen, beelden, installaties, video, fotografie etc. Soms gaat het hierbij om interactieve kunst, waarbij mensen zelf met het kunstwerk aan de slag kunnen. Niet alleen het beschouwen van kunst, maar ook het actief bezig zijn met kunst in de kerk is wat mij betreft een welkom onderdeel van het gemeenteleven. Zie bijvoorbeeld het project Beeldend Bezinnen. Laten we in onze beeldcultuur, waarin ook nog eens een grote bijbelse ongeletterdheid, gebruik maken van dit aspect van de menselijke creativiteit om het geloof (samen) te vieren en te beleven en er over te leren. Wat mij betreft geïnspireerd door de Grote Schepper, God zelf. Vanuit een persoonlijke passie draag ik daar graag aan bij. Ik denk ook dat ik behalve als kunstenaar en bestuurslid, als kunsteducator een bijdrage kan leveren aan hoe kerken mensen in aanraking brengen met kunst en hoop daar in de toekomst projecten voor te ontwikkelen.

Voor mijn master Kunsteducatie heb ik onderzoek gedaan naar hoe Protestantse kerken mensen in aanraking brengen met hedendaagse religieuze kunst. 

Literatuuronderzoek: Hedendaagse religieuze beeldende kunst in de protestantse kerk in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Platform Kerk & Kunst

Ik maak deel uit van het bestuur van de Stichting Platform Kerk en Kunst. Een landelijk, oecumenisch platform waarin verschillende organisaties, theologen en kunstenaars deelnemen die iets met kerk en kunst te maken hebben. Het Platform wil o.a. kerken en kunstenaars bij elkaar brengen. Zij heeft hiertoe een website, organiseert eens in de twee jaar een symposium en eens in de twee jaar een grote expositie. www.platformkerkenkunst.nl

In 2017 was ik dagvoorzitter op het symposium: "Schuren en scheppen. Ontregelende kunst in de kerk".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ArsProDeo

Ik ben lid van de werkgroep ArsProDeo, voortgekomen uit CNV Kunst & Cultuur. ArsProDeo is een website waar kunst wordt aangeboden met christelijke thematiek, door kunstenaars met een christelijke achtergrond. Kerken en andere belangstellenden kunnen deze kunst huren of kopen. ArsProDeo verzorgt in samenwerking met kerken en andere organisaties exposities en geeft advies, bijvoorbeeld over de inrichting van een stiltehoek of aanschaf van een kunstwerk. www.arsprodeo.nl

 

 

 

 

 

 

 

Op de ontmoetingsdag in 2018 verzorgde ik een kort Interactief Kunstmeditatief Moment. Een kruisbeeld, T-kruis, van mezelf vormde het uitgangspunt voor het thema Compassie. Terwijl op de achtergrond instrumentale muziek uit Taize klonk, schreven deelnemers woorden en gedachten op een groot T-kruis op de grond bij het thema. Ik verzorgde daarnaast de inleiding en de afsluiting met citaten. Kijk op de pdf voor achtergrond en teksten: Interactieve Kunstmeditatie over Compassie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Researcher en Redacteur voor de Internationale Kunstwebsite ArtWay

ArtWay is een internationale kunstwebsite die publiceert over kunst op het snijvlak van kerk, geloof en maatschappij. ArtWay publiceert artikelen, beeldmeditaties (daar kun je je op abonneren), materiaal voor kerken, blogs, interdisciplinaire kunstuitingen, boekbesprekingen en meer. Hoofdredacteur is Marleen Hengelaar - Rookmaaker. www.artway.eu 

Als redacteur ondersteun ik Marleen. Ik schrijf artikelen en blogs. Redigeer teksten. Doe research. Ontwikkel ideeën en denk na over kunsteducatie in relatie met kunst & kerk. 

De Beeldmeditaties die ik schrijf (soort artikelen) kun je vinden op de pagina "Publicaties" >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kunst in de Oosterlichtkerk

7 jaar was ik lid van de commissie Kunst in de Kerk, van de Oosterlichtgemeente (PKN) in Huizen, waarvan 3 jaar als coördinator. Ik was betrokken bij kunstactiviteiten  die in relatie staan met het gemeenteleven en de kerkdiensten. Zoals de jaarlijkse thema-expositie met werk van gemeenteleden (professionele - en amateurkunstenaars, tieners en kinderen), het "Beeldend Bezinnen" tijdens Advent (schilderen bij Adventthema's), en het adviseren van het gebruik van professionele kunst in de Stille Week. Soms was er kunst in de Stilteruimte. De eerste 4 jaar begeleidde een van de predikanten de projecten en maakte hij deel uit van de commissie.

Ik was ook 3 jaar coördinator van de Interkerkelijke Werkgroep Kunst in de Kerk van de Protestantse Gemeente Huizen. We organiseerden 2 exposities die verspreid waren over de 3 kerken van de PGH: de expositie "Jij, ik...wij", waaraan ruim 60 professionele - en amateurkunstenaars deelnamen, en de expositie "Geestdrift", met een kleine 100 deelnemers, waaronder ook tieners en kinderen. In 2019 organiseerden we het Pinksterfestival "Aanraking - Mens & Geest" en de novemberexpositie "Loslaten", weer met kunst van gemeenteleden, nu in 2 kerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldend Bezinnen

"Beeldend Bezinnen: Jezelf openstellen n.a.v. de schriftgedeeltes uit de Bijbel en de gedichten. Zoals je zelf zegt: Biddend schilderen."
"Het is heel fijn om in de toch wat drukkere periode voor Kerst je even te bezinnen en na te denken wat Advent en Kerst nu eigenlijk voor je betekenen. En dat dan te kunnen "verwoorden" in een schilderij."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de video links beelden van de eerste expositie in de Oosterlichtkerk van Kunst in de Kerk: "(Her)schepping", waarin Ds. Jan Glazema vertelt. In de video rechts beelden van de voorbereidingen van de expositie Jij, ik...wij in 2017 en de visie van Ds. Richtsje Abma op kunst in de kerk.