Aanbod Kunsteducatie

.

Kunstverdiepende en Artistieke projecten voor verschillende doelgroepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als kunsteducator houd ik me in de breedte bezig met kunsteducatie. Ik ontwerp en voer projecten uit, verzorg workshops, en ondersteun kunsteducatieve initiatieven van derden. Op deze pagina enkele voorbeelden. Ik kan ook projecten op maat verzorgen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

.

Lesbrief en speurtocht bij exposities

Voor 3 exposities van Platform Kerk & Kunst ontwierp ik een lesbrief voor het PO en voor het VO. Voor de expositie (N)ergens Thuis, in o.a. de Grote Kerk in Zwolle, ontwierp ik de laatste lesbrief samen met kunstdocent Willem Zijlstra. Voor het PO ontwierp ik ook een speurtocht. Voor de expositie Van Letter tot Leven, in de Wilhelminakerk in Dordrecht, en de expositie Zachte Krachten, in de St. Joriskerk in Amersfoort, ontwierp ik geheel zelfstandig beide lesbrieven.

De lesbrieven bestonden uit vragen en opdrachten bij enkele kunstwerken uit de expositie, ter ondersteuning van een bezoek aan de expositie. Vragen en opdrachten waren er voor alle leerjaren, of in alle leerjaren te gebruiken. Voor het VO waren de vragen en opdrachten zo ontworpen, dat ze zowel zelfstandig, in groepjes, als klassikaal gemaakt konden worden. Voor het PO waren er richtvragen voor in een kringgesprek.

In beide exposities werden leerlingen van PO en VO uitgenodigd om a.d.h.v. een of enkele beeldende opdrachten, hun werk tentoon te stellen in de kerk. 

Wil je dat ik ook voor jouw project een lesbrief ontwerp, neem dan contact op voor de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Beeldend Bezinnen

Bij Beeldend Bezinnen wordt er geschilderd bij een thema, waarbij de deelnemers bijvoorbeeld worden geïnspireerd door een tekst. De deelnemers krijgen een of enkele teksten ter inspiratie te lezen. Er wordt met elkaar gedeeld wat je in de tekst raakt. Dat wordt in enkele steekwoorden of zinnetjes opgeschreven. Dit wordt leidraad voor het schilderij. Dan wordt er geschilderd. Het Beeldend Bezinnen wordt afgesloten door met elkaar te delen wat er is geschilderd en hoe het proces ging. Deze activiteit is voor vele doelgroepen geschikt. Zie bijvoorbeeld Kunst & Kerk. En zie ook de interdisciplinaire variant, met muziek. De tekst kan bijvoorbeeld een stukje literatuur zijn, een gedicht, een filosofische overpeinzing, een Bijbeltekst of een actueel bericht uit de krant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik kijk met veel plezier terug op de avonden beeldend bezinnen. Jouw inspirerende leiding was je op het lijf geschreven. Hartelijk dank.”
“Hartelijk dank voor je positieve inzet en ik heb met heel veel plezier aan dit project meegewerkt. Jouw functioneren: Binnen de groep heel rustig en degene die nog nooit geschilderd had positief aan het werk gezet.”
“Onder jouw voortreffelijke begeleiding hebben deze avonden een mooie betekenis gekregen; de bijbehorende teksten en gedichten die je hiervoor had uitgekozen waren prachtig; het inspireerde mij om een schilderij te gaan maken. Jouw respect voor een ieders inbreng was duidelijk aanwezig, dat liet je wel blijken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstverdiepende & Artistieke Projecten

Voor een bijzondere artistieke impuls zijn de workshops waarbij kunstverdieping en een artistieke uitwerking samen gaan heel geschikt. Bijvoorbeeld de Workshop Pietá. Hierbij worden historische en hedendaagse Pietá’s bestudeerd, is er reflectie naar het eigen kunstenaarschap en is er een artistieke vertaling. Deze vertaling kan in tal van beeldende disciplines worden uitgewerkt, niet alleen tekenen of schilderen. Zie verder: Workshop Pietá: verdieping, reflectie, ontwerpen, maken. 

Een andere workshop is: 3 x Kunst Kijken & Maken. Hierbij worden a.d.h.v. 3 kunstbeschouwingsmodellen kunstwerken bekeken en besproken, en wordt er bij elk kunstwerk een vertaling voor eigen werk geschetst. Zie verder de workshopbeschrijving.

De workshops zijn voor kunstenaars van verschillend niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmimpressie van de Workshop Pietà. 
Dit geeft een goed doorkijkje naar de (kleur)rijke dag.
Op de workshoppagina van de Workshop Pietà staan actuele gegevens.