News

Volg hier de activiteiten van Studio Grady:

Interview in Petrus Magazine! - Workshop Theologiestudenten op Windesheim - Workshop Componeren met Water op de PABO  - Solo - Expositie in Amaris Voor Anker - VTS bij Sessie 1 van De Blauwe Koepel - Workshop Inloophuis Tolvrij - Presentatie voor kunstenaars

.

Interview in Petrus Magazine!

Schermafbeelding 2023-05-25 om 15.37.52

31 mei 2023. In het Petrus Magazine van mei 2023 is een interview met mij opgenomen. Ik ben geïnterviewd over kunst in de kerk, als bestuurslid van Platform Kerk & Kunst. Fotograaf Niek Stam kwam in mijn atelier foto's van me nemen, een hele leuke sessie. Het artikel werd een hele grote foto en een korte samenvatting van het interview. Ik noem ook even mijn boek.

Petrus is het Magazine van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en heeft een oplage van ca 200.000.

.

Workshop Theologiestudenten op Windesheim

31 mei 2023. Op vrijdag 12 mei gaf ik een workshop Creatieve Verdieping aan Theologiestudenten op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik werkte op verzoek een eerder ontwerp uit voor specifiek deze gelegenheid, met het thema: Wat is een wezenlijke ontmoeting? Ik componeerde een college voor ca 20 studenten uit verschillende leerjaren, voor 2 uur. 

Er kwamen allerlei kunstactiviteiten langs: Video "The Artist is Present" van Marina Abramovic bekijken en bespreken a.d.h.v. de methode Visual Thinking Strategies en het zelf uitproberen. Eenvoudige theateroefeningen doen, waarbij je steeds iemand op een andere manier ontmoet en een tekening maken van wat voor jou de essentie van het thema is. Daarnaast werd het thema in groepjes besproken en werd een Bijbeltekst gelezen en ook in groepjes besproken a.d.h.v. het thema.

Ik kreeg applaus en hele mooie reacties na afloop. En ik mag terugkomen. Een hele mooi ervaring dit!

Schermafbeelding 2023-05-13 om 15.48.39

.

Workshop Componeren met Water op de PABO

24 maart 2023. Deze week gaf ik voor de derde keer een workshop Componeren met Water aan studenten van de PABO aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze maakten in groepjes van 4 of 5 studenten een muziekstukje van ca 1 minuut.

Deze keer werkte ik in 2 sessies van 9 studenten. We hadden steeds 3 kwartier om te componeren. Inclusief instructie en experiment. De studenten gebruikten allerlei materialen waarmee klanken met water konden worden gemaakt. Ze verbreedden zo hun blik over wat er mogelijk is met muziek.

Het lukte allemaal weer wonderwel. Na afloop waren er enthousiaste reacties, waarvan enkele op papier.

In deze workshop ga ik uit van de muzikaal didactische opvatting dat kinderen "klooitijd" moeten hebben bij het bedenken van muziek Je moet je eigen ideeën kunnen ontwikkelen en niet alles moet er van buitenaf worden ingelegd. De workshop gaf door de opbouw en de inhoud meteen ideeën voor de studenten voor hun eigen lespraktijk.

Ik legde ook nog expliciet een link met de lespraktijk van de studenten, maar helaas was er geen tijd om daar uitgebreider op in te gaan, hoewel een student later aangaf daar wel behoefte aan te hebben. Misschien een evt. volgende keer iets op papier meegeven.

Reacties van studenten:

. Een leuke, cratieve en gezellige vorm van samenwerken, waarbij het "proberen" een deel van het (creatieve) proces is. 
. Dat je met alles muziek kan maken, ook in de klas
. Bedankt voor deze blikverruimende workshop. Er is zoveel mogelijk, met weinig materiaal!
. Was fijn dat je eerst voorbeelden gaf. De uitleg was vlot en zo konden we snel aan de gang. Dit was top.
. Het is een goede, creatieve uitlaat, voor studenten en ik denk ook al helemaal voor kinderen op de basisschool.
. Als het eens warm is ga ik dit waarschijnlijk wel een keer uitproberen, met daarna een watergevecht.
. Ik had graag nog meer werkvormen en organisatietips meegekregen.

Schermafbeelding 2023-03-22 om 10.58.26

In de video hiernaast kun je twee composities bekijken en beluisteren.

De studenten hadden ca 30 minuten de tijd om te componeren. De overige tijd was voor instructie, experimenteren en presentatie. 

.

Solo - Expositie in Amaris Voor Anker

15 maart 2023. Van 11 maart tot eind mei exposeer ik in woonzorgcentrum Amaris Voor Anker in Huizen. Ik exposeer er voor de 2e keer. Deze keer met 24 kunstwerken, meest religieus, in verschillende technieken. 

Schermafbeelding 2023-03-13 om 16.25.28

.

VTS bij Sessie 1 van De Blauwe Koepel

15 maart 2023. Op 5 maart nam ik deel aan de organisatie van Sessie 1 van De Blauwe Koepel in Rotterdam. De Blauwe Koepel is een christelijke, interdisciplinaire educatie-leergemeenschap die vorming d.m.v. een integratie van kunst, filosofie en theologie wil stimuleren, voor binnen en buiten het onderwijs. 

Het programma bestond uit een aantal ingrediënten die waren samengebracht in een soort vloeibaar geheel. Het thema was "Vrede in de storm", waarbij het beeld van Zadkine in Rotterdam centraal stond. Ik leidde een kunstgesprek bij dit kunstwerk, met de methode Visual Thinking Strategies, VTS. Er kwamen vele beeldelementen en betekenislagen uit het kunstwerk naar boven.  

Verder was er een Bijbellezing over Jezus die de storm stilt, een korte filosofische beschouwing waarbij het beeld van wanhoop naar hoop werd getild, werd er een gedicht voorgelezen door een dichter en was er een persoonlijke getuigenis. 

Tijdens deze onderdelen konden de aanwezigen, waaronder ikzelf, op zelfgekozen momenten aan de slag om wat zij hoorden en zagen te vertalen in houtskooltekeningen. Dit leverde een grote diversiteit aan inzichten op. Ik leidde het reflectiegesprek waarbij we elkaars werk bespraken. 

Alles verliep in een hele mooie sfeer. Op de afbeelding hiernaast ook een van mijn tekeningen. 

Schermafbeelding 2023-03-07 om 16.42.12

.

Workshop in Inloophuis Tolvrij

15 maart 2023. Op 27 februari 2023 gaf ik weer een workshop "Schilderen bij de Bijbel" in christelijk inloophuis Tolvrij in Huizen. Met 8 deelnemers schilderden we bij Psalm 100, een lofpsalm. Elke deelnemer haalde daar het woord of de zin uit die het meest aansprak en dat werd het uitgangspunt voor het schilderij.

Het ging in deze workshop niet om artistieke verdieping, maar om creatief bezig te zijn met de Bijbel en voor persoonlijke beleving. Dat leverde een hele leuke diversiteit aan beelden op: van een landschap met schaapjes tot een impressionistische verbeelding, van een affiche-achtig beeld tot een abstract werk etc. Alles is dan goed.

De deelnemers hadden het allemaal heel leuk gevonden en komen graag terug!

Schermafbeelding 2023-03-01 om 20.29.37 2

.

Presentatie voor Kunstenaars

18 maart 2023. Op 11 februari gaf ik een presentatie voor kunstenaars. Ik ging voor ca 20 leden van christelijk kunstcollectief Arsprodeo in op het thema "je drive als maker". Dit op uitnodiging van de organisatie. 

Ik gaf voorbeelden van hedendaagse kunstenaars en hun drive om te maken wat ze maken. Ik ging in op twee projecten van mezelf die ik maakte i.h.k.v. de kunstcursus Storing AUB. En ik gaf vragen mee om over na te denken en diepere lagen aan te boren voor wat betreft je motivatie als kunstenaar. 

Mooie reacties na afloop. Aansluitend ging men met elkaar in gesprek over een aantal vragen die ik, samen met een van de organisatoren, Gerdien van Delft, had opgesteld. Dit leverde een mooie uitwisseling op. 

Schermafbeelding 2023-02-15 om 23.04.28

De video hiernaast werd (deels) vertoond. Het laat iets zien van het fascinerende video-werk van de Israëlische kunstenaar Michal Rovner.