News

Volg hier de activiteiten van Studio Grady:

Solo - Expositie in Amaris Voor Anker - VTS bij Sessie 1 van De Blauwe Koepel - Workshop Inloophuis Tolvrij - Presentatie voor kunstenaars

.

Solo - Expositie in Amaris Voor Anker

15 maart 2023. Van 11 maart tot eind mei exposeer ik in woonzorgcentrum Amaris Voor Anker in Huizen. Ik exposeer er voor de 2e keer. Deze keer met 24 kunstwerken, meest religieus, in verschillende technieken. 

Schermafbeelding 2023-03-13 om 16.25.28

.

VTS bij Sessie 1 van De Blauwe Koepel

15 maart 2023. Op 5 maart nam ik deel aan de organisatie van Sessie 1 van De Blauwe Koepel in Rotterdam. De Blauwe Koepel is een christelijke, interdisciplinaire educatie-leergemeenschap die vorming d.m.v. een integratie van kunst, filosofie en theologie wil stimuleren, voor binnen en buiten het onderwijs. 

Het programma bestond uit een aantal ingrediënten die waren samengebracht in een soort vloeibaar geheel. Het thema was "Vrede in de storm", waarbij het beeld van Zadkine in Rotterdam centraal stond. Ik leidde een kunstgesprek bij dit kunstwerk, met de methode Visual Thinking Strategies, VTS. Er kwamen vele beeldelementen en betekenislagen uit het kunstwerk naar boven.  

Verder was er een Bijbellezing over Jezus die de storm stilt, een korte filosofische beschouwing waarbij het beeld van wanhoop naar hoop werd getild, werd er een gedicht voorgelezen door een dichter en was er een persoonlijke getuigenis. 

Tijdens deze onderdelen konden de aanwezigen, waaronder ikzelf, op zelfgekozen momenten aan de slag om wat zij hoorden en zagen te vertalen in houtskooltekeningen. Dit leverde een grote diversiteit aan inzichten op. Ik leidde het reflectiegesprek waarbij we elkaars werk bespraken. 

Alles verliep in een hele mooie sfeer. Op de afbeelding hiernaast ook een van mijn tekeningen. 

Schermafbeelding 2023-03-07 om 16.42.12

.

Workshop in Inloophuis Tolvrij

15 maart 2023. Op 27 februari 2023 gaf ik weer een workshop "Schilderen bij de Bijbel" in christelijk inloophuis Tolvrij in Huizen. Met 8 deelnemers schilderden we bij Psalm 100, een lofpsalm. Elke deelnemer haalde daar het woord of de zin uit die het meest aansprak en dat werd het uitgangspunt voor het schilderij.

Het ging in deze workshop niet om artistieke verdieping, maar om creatief bezig te zijn met de Bijbel en voor persoonlijke beleving. Dat leverde een hele leuke diversiteit aan beelden op: van een landschap met schaapjes tot een impressionistische verbeelding, van een affiche-achtig beeld tot een abstract werk etc. Alles is dan goed.

De deelnemers hadden het allemaal heel leuk gevonden en komen graag terug!

Schermafbeelding 2023-03-01 om 20.29.37 2

.

Presentatie voor Kunstenaars

18 maart 2023. Op 11 februari gaf ik een presentatie voor kunstenaars. Ik ging voor ca 20 leden van christelijk kunstcollectief Arsprodeo in op het thema "je drive als maker". Dit op uitnodiging van de organisatie. 

Ik gaf voorbeelden van hedendaagse kunstenaars en hun drive om te maken wat ze maken. Ik ging in op twee projecten van mezelf die ik maakte i.h.k.v. de kunstcursus Storing AUB. En ik gaf vragen mee om over na te denken en diepere lagen aan te boren voor wat betreft je motivatie als kunstenaar. 

Mooie reacties na afloop. Aansluitend ging men met elkaar in gesprek over een aantal vragen die ik, samen met een van de organisatoren, Gerdien van Delft, had opgesteld. Dit leverde een mooie uitwisseling op. 

Schermafbeelding 2023-02-15 om 23.04.28

De video hiernaast werd (deels) vertoond. Het laat iets zien van het fascinerende video-werk van de Israëlische kunstenaar Michal Rovner.